Ročenka Českotřebovsko

SLOVEM I OBRAZEM

9. etapa - MRAKY

Představte si, že mřížka je obloha a máte na ní umístit mraky - "vybarvené" buňky s těmito pravidly!
Najděte a "vybarvěte" čtyřúhelníkové skupiny buněk tak, aby každá skupina byla alespoň dvě buňky široká a dvě buňky vysoká.
Skupiny buněk se nesmí dotýkat, a to ani diagonálně.
Číslice vně mřížky udávají celkový počet "vybarvených" buněk v jednotlivých řádcích a sloupcích.
Písmen si zatím nevšímejte, ty budete potřebovat až vytvoříte "vybarvené" buňky, kde si text přečtete!
Otázka k řešení:
Co všechny spojuje?