Ročenka Českotřebovsko

SLOVEM I OBRAZEM

LEGENDA O ORLICI A LABYRINTU


LABYRINT
Slovo labyrint je odvozeno od řeckého slova označujícího důlní cesty. Starověké doly, ať byly v Řecku nebo kdekoliv jinde na světě, vzbuzovaly vždycky strach a posvátnou hrůzu svými tmavými složitými chodbami, ve kterých hrozilo nebezpečí, že ztracení a mnohdy navždycky. Nejznámnějším labyrintem, nebo, chcete-li bludištěm, je bezpochyby to na ostrově Kréta, které postavil Daidalos pro krále Mínóse. V jeho středu žil Minotaurus, tedy jakási příšera ve spojení člověka s býkem, a kdo do bludiště vstoupil, nikdy nenašel cestu zpět. Stal se obětí této obludy. Atéňané pravidelně posílali sedm mladíků a sedm dívek na smrt, dokud hrdina Theseus obludu nezabil a neunikl z labyrintu pomocí klubka nití, které mu dala Ariadna. Jedno z vyobrazení tohoto labyrintu je i v logu naší hry, které jsem si dovolil vypújčit z jedněch internetových stránek...

Různé druhy labyrintů jsou složité jeskynní sluje, architektonická a náhrobní bludiště, křivolaké stezky a konstrukce vybudované z barevného mramoru a dlážděných chodníčků, stezky, které se plazí travou nebo také bludiště sestříhaná a vybudovaná živými ploty (jedno takové zajímavé můžete navštívit nedaleko v Brandýse nad Orlicí nedaleko veliké sochy Komenského...
Ve velkém se bludiště začala objevovat ve 12. století a záměrem bylo zřejmě s jejich pomocí zobrazit složité nástrahy hříchů. Tak vznikl labyrint dlažbý hlavní lodi farního kostela ve Svatém Quentinu, na trase křížové cesty katedrály v Chartres nebo labyrint v katedrále v Amiens. Další bludiště sice vznikala dále, ale druhého rozmachu se dočkala v 18. a 19. století a v období po reformaci se stala záležitostí zábavy a dnes jsou součástí papírových hádanek.

ORLICE (ORLICKÉ HORY A PODORLICKO - od Adršpachu po Českou Třebovou)
První písemná zmínka Zdá se totiž, že v této době patřila do majetku krále.

LABYRINTEM ORLICE
Tak si představme, že místní legenda říká, že se v Tribovii Bohemicalis ve 21. století v roce 2020 objevil středověký rytíř se svojí malou družinou a město se pro něho stalo nepřekonatelným labyrintem ulic, uliček, nádraží, supermarketů, škol, náměstí a mnoha podivných budov. Pojďme si tedy zahrát tuto legendu a staňme se každý jednotlivec rytířem a každý tým rytířem s jeho družinou a začněme rozplétat to klubko záhad, pověstí a spletí ulic našeho města... Pojďme si hrát, ať je nám deset nebo sto let...

zpět