Ročenka Českotřebovsko

SLOVEM I OBRAZEM

3. etapa - KOSTKY

Český politik a spoluzakladatel Národní (staročeské) strany. Během revolučního roku 1848 jako jeden z českých předáků a aktivní poslanec Říšského sněmu ve Vídni a Kroměříži neúspěšně prosazoval liberální principy plánované rakouské ústavy a federalizaci monarchie. Do politiky se vrátil po obnově ústavnosti v roce 1860 jako hlavní spolupracovník Františka Palackého, kterého později vystřídal na pozici předsedy staročeské strany. V 60. a 70. letech 19. století zastánce politiky státoprávních ústupků od vídeňské vlády. Od roku 1879 po obratu v české politice směrem k aktivní provládní politice poslanec vídeňské Říšské rady a předseda parlamentního Českého klubu, později člen Panské sněmovny. Od konce 80. let 19. století jeho vliv slábl společně s oslabením pozic staročeské.

Latiník, na universitě v Praze se stal bakalářem, magistrem a profesorem. Český humanistický básník. Byl vedle Campana a Carolida předním básníkem latinské humanistické poezie. Autor vrcholného díla latinské humanistické poezie "Idyllia quatuor de quatuor anni partibus" (Čtyři idyly o čtyřech ročních obdobích). Tyto jeho idyllické popisy čtyř ročních období jsou nejkvalitnější: "Idyllion de Majo mense, mundi pictore", "De quarta parte anni (t.j. o zimě) et eius occupationibus", "De secunda parte anni, aestate" a "De auctumno". Napsal i příležitostné básně a některé věnoval posmrtně svým současníkům - Danielu Adamu z Veleslavína nebo Petru Codicillovi. Současníci si ho velmi vážili nejen pro hluboké vědomosti, ale i pro jemnou, ušlechtilou povahu. Pochován byl v kostelíku Božího Těla na Novém Městě v Praze. Campanus věnoval mu posmrtnou vzpomínku.

Jedno z území jedné evropské země, jehož název je odvozen od řeky (jméno v daném jazyce dříve znamenalo vodu nebo močál. Většinu území tvoří pahorkatiny a vrchoviny, ale územím se táhne i veliká nížina. Před příchodem současných obyvatel žily na území keltské a později germánské kmeny. V 9. století se stala kolébkou tamní kultury a křesťanství, začátkem 10. století se rozpadla, patrně v důsledku bojů s Maďarskými kmeny. Na konci 12. století bylo území sjednoceno. Státoprávní situaci upřesnil Karel IV. listinou ze 7. dubna 1348. Se zánikem obrovského císařství zaniklo relativně samostatné území, které se stalo součástí jiného státu. Dodnes je však vnímáno jako svébytný kulturní celek.

A otázka k vyřešení zní:
Co je vytvořeno z kostek?

ZPĚT